Bibliografia del joc de Cartes “Palau Històric”

-2200 – Col·locació de la Pedra Llarga

Auladell i Marquès, J. (1994). La Pedra Llarga. Una aproximació històrica. Quatrepins núm. 8, 16-23

-150 – Espasa romana de Can Catxo

Segons informació indicada a la Col·lecció Arqueològica de Santa Maria

100 – Antefixa romana de la Serra de Ca n’Arimon

Segons informació indicada a la Col·lecció Arqueològica de Santa Maria

955 – Primera referència a Palau-solità

Segons document original, referència: ACA. Perg. Mon. San Cugat nº 13

965 – Primera referència a Plegamans

Segons document original, referència: ACA. Cart. F. 368, nº 1062

1003 – Primera referència a la capella de Santa Margarida

Grup Enciclopèdia. (25 / Gener / 2023). Enciclopedia.cat. Recollit de https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/santa-margarida-palau-solita-i-plegamans

1013 – Primera referència a la parròquia de Sant Genís

Segons document original, referència: A. C. A., Cart., f. 368, n.° 1065.

1071 – Primera referència a la parròquia de Santa Maria

Segons document original, referència: A. C. A. Monacales, perg. San Cugat, n.° 318 (ol. 88).

1079 – Primera referència a l’antiga capella de Sant Joan de Palau

Grup Enciclopèdia. (25 / Gener / 2023). Enciclopedia.cat. Recollit de https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-joan-palau-solita-i-plegamans

1115 – Primera referència a la família Plegamans (Guillem de Plegamans)

Ventura Ballbé, J. (2005). Els Plegamans, una família de l’edat mitjana barcelonina. Cartulari de la Catalunya Comtal núm. 12, 30-37.

1140 – Fundació de la Comanda Templera de Palau del Vallès

Forey, A. J. (1973). The Templars in the Corona de Aragon. Oxford University Press

1147 – Bernat de Plegamans participa en la conquesta d’Almeria

Segons la font del segle XVII “Crònica Universal del Principat de Catalunya” de Gerónimo Pujades, tot i que, segons la “Cronica de cavallers cathalans” de Francesc Tarafa de 1603, el cavaller d’aquest llinatge que participà a la conquesta d’Almeria es deia “Berenguer de Plegamans”

1194 – Primera referència a Ramon de Plegamans

Madurell y Marimón, J. M. (2009). Ramon de Plegamans, señor de Sant Marçal. Hidalguía, revista de genealogía, nobleza y armas nº 91, 785-786.

1229 – Ramon de Plegamans prepara la flota per la Conquesta de Mallorca

Segons es recull a la font original “Cronica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats” de Bernat Desclot (1288), Capítol 30: “E lo rey feu se venir En Ramon de Plegamans, hun rich hom de la ciutat de Barcelona, e dix li: que fos procurador de son fet, e que fes fer galeres e tarides e llenys per aportar cavalls e cavallers e vianda e civada e ginys. E aytantost com lo rey ho hac manat, En Ramon de Plegamans feu fer galeres e tarides e altres llenys; e feu fer bescuyt, e ajustar farina e forment e civada e peix salat.

1237 – Jaume I posa la Comanda de Palau sota la seva protecció i li permet encunyar moneda

Farnés Agramunt, J. M. (2007). La Comanda Templera de Palau-solità. Quatrepins, quaderns de cultura núm. 28, 57-63.

1240 – Mort de Ramon de Plegamans

Ventura Ballbé, J. (2005). Els Plegamans, una família de l’edat mitjana barcelonina. Cartulari de la Catalunya Comtal núm. 12, 30-37.

1243 – Marimon de Plegamans signa com a testimoni dels límits entre Catalunya i Aragó

Segons document original, referència: ACA. Canc. Pergamins de Jaume I d’Aragó. n 935 d

1250 – Referència més antiga de Can Cladelles

Zorrilla Giné, M. (1993). Les masies (VI) Can Cladellas. Quatrepins, quaderns de cultura núm. 6, 5-10.

1279 – La parròquia de Plegamans contribueix econòmicament a les croades

Busquets i Molas, E. (1970). Plegamans, una història de deu segles. Barcelona.

1319 – La Comanda Templera de Palau passa a mans de l’Ordre dels Hospitalers

Farnés Agramunt, J. M. (2007). La Comanda Templera de Palau-solità. Quatrepins, quaderns de cultura núm. 28, 57-63.

1400 – Primera referència a Can Cerdà

Grup Enciclopèdia. (25 / Gener / 2023). Enciclopedia.cat. Recollit de https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/palau-solita-i-plegamans

1440 – Primer batlle conjunt de Palau-solità i Plegamans (Bernat Folguera)

Castells i Manent, T., Alimbau i Parera, M., & Paredes González, F. (2014). Història de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Qu4trePins.

1441 – Antoni de Vilatorta reforma el castell i el torna un palau gòtic

Castells i Manent, T. (1993). El Castell de Plegamans. Quatrepins núm. 6, 17-46.

1490 – El Castell de Plegamans passa a la família Clariana

Bescós, P. (2013). «Los cavallers a fealtat covida»: fortitudo i sapientia cavalleresques en la traducció del De bello punico de Francesc Alegre (1472). Els Marges 101, 10-30.

1506 – Un incendi destrueix bona part de l’església de Santa Maria

Ventura i Nualart, J. (1995). Santa Maria de Palau-solità. Quatrepins núm. 9, 24-35.

1508 – L’antiga Comanda Templera passa a mans de Santa Maria de Palau-solità

Ventura i Nualart, J. (1992). Els templers. Quatrepins núm. 3, 30-42.

1513 – S’encarrega el retaule de Santa Maria

Ventura i Nualart, J. (1995). Santa Maria de Palau-solità. Quatrepins núm. 9, 24-35.

1581 – Primera referència a la Comanda Templera com a “Santa Magdalena”

Ventura i Nualart, J. (1992). Els templers. Quatrepins núm. 3, 30-42.

1581 – Segell més antic de “Palau i Plegamans”

Serravinyals i Arumí, J. M. (1998). Descripció de l’escut de Palau de Plegamans. Quatrepins núm. 15, 12-17.

1597 – Assassinat a l’interior de l’església de Santa Maria

Gibert Riba, P., & Martí Bonet, J. M. (1995). Palau-solità, títol de glòria. Palau-solità i Plegamans: Editorial Escudo de Oro SA.

1619 – Judici per bruixeria a 4 dones del poble

Garcia Carrera, R. (1991). Procés i tortura a una bruixa a Palau-solità. Quatrepins núm. 1, 12-20.

1693 – Concessió del títol “Comte de Plegamans” a Miquel de Clariana

Grup Enciclopèdia. (25 / Gener / 2023). Enciclopedia.cat. Recollit de https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/comtat-de-plegamans

1698 – Adquisició de l’edifici de l’Ajuntament

Castells i Manent, T., Alimbau i Parera, M., & Paredes González, F. (2014). Història de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Qu4trePins.

1706 – L’Arxiduc Carles nomena Miquel de Clariana majordom reial durant la guerra de successió

Grup Enciclopèdia. (25 / Gener / 2023). Enciclopedia.cat. Recollit de https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/miquel-de-clariana-seva-i-dardena

1754 – El Marquès de Sentmenat incorpora el Castell de Plegamans a les seves possessions

Serra i Puig, E. (1975). Evolució d’un patrimoni nobiliari català durant els segles XVII i XVIII. El Patrimoni Nobiliari dels Sentmenat. 

1770 – Anton Malla construeix la masia de Can Malla

Diputació de Barcelona. (25 / Gener / 2023). Mapes de Patrimoni Cultural. Recollit de Palau-solità i Plegamans. Can Malla: https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-malla-1

1771 – Referència més antiga de la Festa del Roser

Segons document original, referència: ES.28079.AHN//CONSEJOS,7106,Exp.65,N.4

1799 – Segell més antic amb la pala i la mà

Ventura i Nualart, J. (2022). Temps era Temps III. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

1810 – Batalla de Mollet durant la Guerra del Francès

Vilaginés, J. (1996). La batalla de Mollet de la Guerra del Francès. Notes 10, 37-56.

1825 – Construcció de la carretera

Associació Cultural d’Amics del Ferrocarril – Tren de Palau. (25 / Gener / 2023). TREN DE PALAU – EL MES PETIT DELS TRENS GRANS. Recollit de https://www.trendepalau.cat/Cat/ElPoble.html

1840 – Una partida carlina segresta l’alcalde

Castells i Manent, T., Alimbau i Parera, M., & Paredes González, F. (2014). Història de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Qu4trePins.

1867 – Referència més antiga de l’Alzina de Can Padró

Segons document original: Cornet i Mas, C. (1867). Guia del viajero en Caldas de Montbuy y San Miguel del Fay. Manresa: Imprenta de Trullás.

1870 – Santa Magdalena passa a mans particulars

Farnés Agramunt, J. M. (2007). La Comanda Templera de Palau-solità. Quatrepins, quaderns de cultura núm. 28, 57-63.

1870 – Obre les portes Can Lluís

Segons anunci del propi establiment publicat a la revista Palau Informatiu en l’edició de setembre de 1990

1873 – La cavalleria carlina ocupa el poble durant la 3ª Guerra Carlina

Cooltur Turisme Cultural. (25 / Gener / 2023). Cooltur Turisme Cultural. Recollit de Ruta turística de la Batalla de Caldes de Montbui: https://www.cooltur.org/es/ruta-turistica-de-la-batalla-de-caldes-de-montbui/

1878 – Antoni Gaudí fa un projecte per augmentar el cabal del rec

Segons document original, referència: ES.08019. ACA // ACA, DIVERSOS, Sentmenat, Legajos, Letra P (Plegamans),919,5 (1,2,3)

1880 – Primer viatge del tren El Calderí

Associació Cultural d’Amics del Ferrocarril – Tren de Palau. (25 / Gener / 2023). TREN DE PALAU – EL MES PETIT DELS TRENS GRANS. Recollit de https://www.trendepalau.cat/CALDERI/03-LaConstruccio.html

1889 – Presentació del projecte de construcció de la Fàbrica Estruch

Serravinyals i Arumí, J. M. (1995). La Primeria. Quatrepins núm. 10, 13-18.

1902 – Construcció de la carretera Sabadell-Granollers

Segons notícies aparegudes en la premsa de l’època. A mode d’exemple, notícies sobre les expropiacions aparegudes al diari “La Publicidad” el 5 de juny i el 6 de desembre de 1902

1904 – Inauguració del cementiri de Palau-solità

Diputació de Barcelona. (25 / Gener / 2023). Mapes del Patrimoni Cultural. Recollit de Palau-solità i Plegamans. Cementiri de Palau-solità: https://patrimonicultural.diba.cat/element/cementiri-de-palau-solita

1907 – El globus aerostàtic “Alfonso XIII” descendeix entre Palau i Sentmenat

Segons notícies aparegudes en la premsa de l’època, com és el cas de la notícia del diari “La Vanguardia” el 3 de juny de 1907

1912 – El Patronat de Lliberts adquireix Can Gordi

Diputació de Barcelona. (25 / Gener / 2023). Mapes del Patrimoni Cultural. Recollit de Palau-solità i Plegamans. Can Gordi: https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-gordi

1913 – Celebració del tricentenari de l’Alzina de Can Padró

Segons notícies aparegudes en la premsa de l’època, com és el cas de la notícia del diari “La Vanguardia” l’1 de juliol de 1913

1913 – Fundació del FC Palau

Ventura i Ballbé, J. (1994). Club de Futbol Palau de Plegamans, una entitat amb història. 

1916 – Inauguració del Passeig de la Carrerada

Ventura Vila, L. (1988). El meu poble. Raima. Caldes de Montbui

1921 – Fundació del Sindicat Agrícol i Caixa Rural

Castells i Manent, T. (1997). El Sindicat. Tres quarts de segle de cooperativisme agrari a Palau de Plegamans. Quatrepins núm. 14, 15-53.

1922 – Fundació de la Coral La Unió

“Les veus de la Coral, 100 anys en la vida de Palau”

1922 – Inici de la construcció de la Casa Folch

“La Casa Folch” de Josep Mª Serraviñals Arumí

1934 – Construcció de les escoles de la Carrerada

Diputació de Barcelona. (25 / Gener / 2023). Mapes del Patrimoni Cultural. Recollit de Palau-solità i Plegamans. Escoles de la Carrerada: https://patrimonicultural.diba.cat/element/escoles-de-la-carrerada

1935 – Es comença a publicar la revista “El Crit”, la 1ª revista del poble

Ventura Vila, L. (1988). El meu poble. Raima. Caldes de Montbui

1936 – Primera gasolinera del poble

E.S. Marti 2003 S.L. (25 / Gener / 2023). E.S. MARTI. Recollit de https://www.es-marti.com/

1936 – Destrucció de l’església de Sant Genís

Farnés Agramunt, P. (2021). Va passar una maltempsada”. Palau-solità i Plegamans: Quatrepins.

1938 – L’aviació italiana bombardeja el poble

Farnés Agramunt, P. (2021). Va passar una maltempsada”. Palau-solità i Plegamans: Quatrepins.

1939 – Adopció del nom “Palau de Plegamans”

Farnés Agramunt, P. (2021). Va passar una maltempsada”. Palau-solità i Plegamans: Quatrepins.

1943 – Instal·lació de la primera centraleta de telèfon

Voltà i Aymerich, M. (27 / Juliol / 2008). Vivències: ENTREVISTA A MERCÈ VOLTÀ I AYMERICH. (J. Pagès Montagut, Entrevistador)

1962 – Una riuada destrueix el pont de la Carrerada

Ventura Vila, L. (1988). El meu poble. Raima. Caldes de Montbui

1968 – Col·locació de la pedra de Can Falguera

Farnés Costajussà, J. (2019). La pedra de Can Falguera. Quatrepins núm. 39, 25-27.

1975 – Fundació del HC Palau

Hoquei Clup Palau-solità i Plegamans. (25 / Gener / 2023). Hoquei Club Palau. Recollit de Història del club: https://hcpalau.com/historia-del-club/

1975 – Fundació del bar-restaurant La Clau

Segons informació facilitada pel comerç

1980 – Tancament de la Fàbrica Estruch

Serravinyals i Arumí, J. M., & Truyols Rocabruna, M. (1995). La Crisi. Quatrepins núm. 10, 55-57.

1981 – Primera edició de la Cursa Popular Maria Víctor

Segons notícia apareguda a la revista mensual Palau Informatiu en la seva edició de febrer de 1990, fent referència a una notícia de Mundo Deportivo de 4 de setembre de 1981

1986 – Construcció dels primers Gegants

Diputació de Barcelona. (25 / Gener / 2023). Mapes del Patrimoni Cultural. Recollit de Palau-solità i Plegamans. Gegants de Palau-solità i Plegamans: https://patrimonicultural.diba.cat/element/gegants-de-palau-solita-i-plegamans

1986 – Inauguració del Centre Educatiu l’Alzina

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. (25 / Gener / 2023). Unitats Docents del Centre Educatiu l’Alzina. Recollit de Història: https://agora.xtec.cat/esc-cealzina/centreeducatiualzina/historia/

1987 – Inici de la campanya “SALVEM-LO” al Castell

Castells i Manent, T. (1993). El Castell de Plegamans. Quatrepins núm. 6, 17-46.

1988 – JM Bachs, presentador de Filiprim, fa les campanades a Psip

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. (25 / Gener / 2023). Diccionari de Carrers. Recollit de Filiprim, c. del: https://www.palauplegamans.cat/pag1287/pl300/srv-clt-diccionari-carrers/id138/dali-c-26.htm

1988 – Fundació de Immobiliària Farnés Advocats

Segons informació facilitada pel comerç

1989 – Fundació de l’Informatiu de Palau-solità i Plegamans

Segons informació facilitada pel comerç

1990 – L’alcalde sol·licita a l’URSS un submarí per a l’Hostal del Fum

Segons notícies aparegudes a la premsa de l’època, com és el cas de les notícies aparegudes l’abril i l’agost de 1990 a La Vanguardia

1992 – Construcció del campanar de Sant Genís

Associació Cultural Quatrepins. (1992). Editorial. Quatrepins núm. 3, 3-4.

1992 – Inici de la construcció del trenet de l’Hostal del Fum

Diputació de Barcelona. (25 / Gener / 2023). Mapes del Patrimoni Cultural. Recollit de Palau-solità i Plegamans. Tren de Palau: https://patrimonicultural.diba.cat/element/tren-de-palau

1994 – Una forta riuada deixa 2 víctimes al barri de la Pineda

L’Informatiu de Palau-solità i Plegamans. (Novembre / 2019). Una tragèdia que no s’ha d’oblidar. L’Informatiu, p. 30-32.

1997 – Adopció de l’escut municipal

DOGC 2507 de 30 d’octubre de 1997

1999 – Adopció de la bandera municipal

DOGC de 6 d’abril de 1999

2000 – Adopció del nom “Palau-solità i Plegamans” conservat fins l’actualitat

DOGC 3141 de 17 de maig de 2000

2002 – Una intervenció arqueològica explora unes galeries subterrànies a la Comanda

Segons el propi Informe Arqueològic elaborat per Jordi Morera Camprubí el 2002

2003 – Primera edició del Mercat Medieval

Castells i Manent, T., Alimbau i Parera, M., & Paredes González, F. (2014). Història de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Qu4trePins.

2004 – Es declara morta l’Alzina de Can Padró

Generalitat de Catalunya. Medi Ambient i Sostenibilitat. (25 / Gener / 2023). Alzina de Can Pedró (o Padró). Recollit de https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/arbres-monumentals/am_arbres_monumentals_fitxes/valles-occidental-6/alzina-de-can-pedro-o-padro-mx.h/

2006 – Fundació del bar-restaurant l’1 Se7 Se7 d’en Josep

Segons informació facilitada pel comerç

2007 – Inauguració de la Porxada

Castells i Manent, T., Alimbau i Parera, M., & Paredes González, F. (2014). Història de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Qu4trePins.

2013 – Primera edició del Festival FANCON

Associació FanCon. (25 / Gener / 2023). Fancon BCN. Recollit de https://www.fanconbcn.com/

2016 – Fundació de Catcom Racing

Segons informació facilitada pel comerç

2017 – Fundació del bar-restaurant Vermut & Teca

Segons informació facilitada pel comerç

2019 – Fundació de Palau Medieval

Creieu-nos, sabem del que parlem

2021 – HC Palau guanya la seva primera Eurocopa

Hoquei Clup Palau-solità i Plegamans. (25 / Gener / 2023). Hoquei Club Palau. Recollit de Història del club: https://hcpalau.com/historia-del-club/

2022 – Inauguració del Museu Internacional del Titella

Moner, T. (25 / Gener / 2023). MUSEU INTERNACIONAL DELS TITELLES DE CATALUNYA. Recollit de https://www.teiamoner.net/museu-internacional-del-titella/

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt